توماس ادیسون

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


والت دیزنی

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

استیون اسپیلبرگ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

کلنل ساندرس

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


اسحاق نیوتن

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


آلبرت انیشتین

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


جی. کی. رولینگ

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


بیل گیتس

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


چارلی چاپلین

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net


هنری فورد

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

                                                                                  مایکل جردنمایکل